Recoltarea produselor alimentare neambalate, vrac


Prelevarea, recoltarea produselor alimentare neambalate, vrac:

A. Recoltarea produselor alimentare în stare solidă

Pentru recoltarea produselor alimentare în stare solidă neambalate (vrac), unitatea (n) este reprezentată de cantitatea de produs prelevată o dată cu echipamentul special de prelevare, din masa produsului.
Unităţile se prelevează aleatoriu, din locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de planul de prelevare aplicat.
Dimensiunea unităţii este cuprinsă între 250 g şi 500 g şi va fi consemnată în Procesul verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi prelevată în ambalaj corespunzător, (de ex. ambalaj de uz alimentar, la prima utilizare), suficient de rezistent la rupere, individualizat unic şi clar prin numerotare.
Totalul unităţilor de produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează, se etichetează şi sigilează, numărul sigiliului fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare.

B. Recoltare produse alimentare în stare lichidă

Pentru recoltarea produselor alimentare în stare lichidă neambalate (vrac), unitatea (n) este reprezentată de cantitatea de produs prelevată o dată cu echipamentul special de prelevare, din volumul produsului.
Unităţile se prelevează aleatoriu, din locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de planul de prelevare aplicat.
Dimensiunea unităţii este cuprinsă între 250 ml şi 500 ml şi va fi consemnată în Procesul verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi prelevată în ambalaj corespunzător, respectiv flacoane de prelevare sterile, etanşe, suficient de rezistente, individualizate unic şi clar prin numerotare.
Totalul unităţilor de produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează și sigilează, numărul acestuia fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare.