Recoltarea produselor alimentare ambalate individual


Prelevarea, recoltarea produselor alimentare ambalate individual

A. Recoltarea produselor alimentare în stare solidă

Pentru recoltarea produselor alimentare în stare solidă ambalate individual, unitatea (n) este reprezentată de un produs aflat în ambalajul propriu. Unităţile (n) se prelevează aleatoriu, din locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de Planul de prelevare aplicat.

Dimensiunea unităţii (n) este cuprinsă între 250 g şi 500 g şi va fi consemnată în Procesul verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi identificată unic şi clar prin numerotare.

Atenţie:
– în cazul unităţilor de produs ambalate individual, cu masa mai mică decât 250 g, unitatea va fi constituită din mai multe ambalaje individuale, astfel încât cantitatea/unitate să aibă minimum 250 g.
– în cazul unităţilor de produs ambalate individual, cum așa mai mare decât 500 g, unitatea va fi constituită din unitatea de produs ambalată individual utilizând o metodă de reducere adecvată, astfel încât cantitatea/unitate să aibă minimum 250 g.

Totalul unităţilor de produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează şi sigilează, numărul sigiliului fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare.

B. Recoltarea produselor alimentare în stare lichidă

Pentru recoltarea produselor alimentare în stare lichidă ambalate individual, unitatea (n) este reprezentată de un produs aflat în ambalajul propriu. Unităţile se prelevează aleatoriu, din locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de planul de prelevare aplicat.

Dimensiunea unităţii este cuprinsă între 250 ml şi 500 ml şi va fi consemnată în Procesul verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi identificată unic şi clar (individualizată prin numerotare).

Atenţie:
– în cazul unităţilor de produs ambalate individual, cu masa mai mică de 250 ml, unitatea va fi constituită din mai multe ambalaje individuale, astfel încât cantitatea/unitate sa aibă minimum 250 ml.
– în cazul unităţilor de produs ambalate individual, cu masa mai mare decât 500 ml, unitatea va fi constituită din unitatea de produs ambalată individual utilizând o metodă de reducere adecvată, astfel încât cantitatea/unitate să aibă minimum 250 ml.

Totalul unităţilor de produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează şi sigilează, numărul acestuia fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare.