Recoltarea probelor de apă pentru examen microbiologic

recoltarea probelor de apă

Recoltarea probelor de apă pentru examen microbiologic

Legea 458/2002 reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

 1. orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
 2. toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

Activităţi preliminare pentru recoltarea probelor de apă pentru examen microbiologic:

Se solicită OIA şi se analizează informaţii privind:

 • sursa de apă:
  • proprie – date privind sistemul de tratare, controlul calităţii apei obţinute,
  • sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă;
 • tip sursă:
  • de suprafaţă,
  • de profunzime;
 • schema circuitelor de apă:
  • – apă potabilă,
  • – apă nepotabilă,
  • – apă reciclabilă,
  • – apă de răcire.

Stabilirea punctului de prelevare şi consemnarea în Procesul verbal de prelevare a acestuia.

Materiale pentru recoltarea probelor de apă:

 • flacoane de sticlă, dop de sticlă rodat sau cu capac metalic cu filet,
 • flacoane de plastic sterile,
 • sau orice alt recipient care îndeplinește următoarele condiții:
  • să conserve compoziţia probei, evitându-se pierderile prin absorbţie, evaporare sau contaminare cu substanţe străine;
  • să reziste la temperaturi extreme;
  • să reziste la şocuri mecanice;
  • să aibă facilitatea de închidere etanşă şi de redeschidere uşoară.
Recoltarea probelor de apă pentru examen microbiologic

Recoltarea probelor de apă pentru examen microbiologic

Tehnica de lucru
Când se prelevează mai multe probe din acelaşi loc, se recomandă ca proba destinată examenului bacteriologic/microbiologic să fie prelevată prima, pentru a împiedica contaminarea punctului de recoltare în timpul prelevării altor probe.

Recipientele sterile sunt păstrate nedeschise până în momentul prelevării probei de apă.

În cazul prelevării apelor clorinate, înainte de sterilizarea flaconului pentru recoltarea probei, se introduce în flacon 1 ml soluţie 0,5% tiosulfat de sodiu, pentru fiecare 100 ml apa ce urmează a fi recoltată.

Din apele tratate sau dezinfectate provenite din ape de suprafaţă sau de profunzime, probele se recoltează din puncte reprezentative fiecărei trepte de tratare.

În timpul prelevării, dopul şi gâtul sticlei nu trebuie să atingă nici un obiect, iar sticla trebuie ţinută aproape de partea ei inferioară.

Pentru recoltarea probelor de apă, inclusiv a probelor din reţeaua de distribuţie:
– se deschide robinetul şi se lasă să curgă apa, timp de 5-10 min. Se închide robinetul şi se flambează. Se deschide din nou robinetul şi se reglează debitul apei, astfel încât să se formeze o coloană de apă continuă de maxim 1 cm diametru.

Se scoate dopul flaconului iar flaconul ţinut cu mâna de partea lui inferioară se aşează vertical sub coloana de apă, se umple şi se acoperă cu dopul.

Când nu există posibilitatea recoltării probei de la robinet, flaconul sterilizat se introduce în bazin sau rezervor, se umple şi se acoperă cu dopul.

Din surse locale (fântâni şi izvoare), probele se recoltează direct cu flaconul sau prin turnare în flacon din găleata fântânii.

Probele de apă recoltate pentru examen microbiologic vor avea un volum aproximativ de 500 ml, iar flacoanele vor fi umplute până la aproximativ 2 cm sub dop.

Transportul şi păstrarea probelor

Probele se transportă la laborator în ziua recoltării, în condiţii de refrigerare (2-4°C), în special în anotimpul cald; dacă acest lucru nu este posibil, probele se vor trimite în maxim 24 de ore, fiind păstrate la temperatura de 4°C.

În conformitate cu documentul ISO/DIS 7218, analiza microbiologică trebuie să înceapă de îndată ce este posibil după primirea în laborator.

În cazul întârzierii, probele de apă se pot filtra la locul de prelevare, iar membrana de filtrare se poate pune pe un burete absorbant saturat cu mediu de transport prevăzut în SR ISO 5667-2, într-o cutie Petri.

Conservarea probelor de apă prelevate

 1. probele de apă sunt ţinute la o temperatură inferioară celei din momentul prelevării;
 2. în vederea conservării pe termen scurt a probelor de apă, acestea sunt refrigerate la o temperatură de 2-4°C;
 3. congelarea la -20°C măreşte timpul de conservare; se folosesc în acest scop recipienţi de polietilenă;
 4. o metodă de conservare care poate fi utilizată este adaosul de agenţi de conservare, prevăzuţi în SR ISO 5667-3, înainte sau după prelevare, în cantităţi mici, dar în concentraţii mari;

Acte normative: