Plata analizelor de laborator


Plata probelor analizate in cadrul LSVSA Iasi, se poate face astfel:

CAZUL I – plata cu numerar:
 1. clientul aduce probele, acestea sunt receptionate; datele sunt introduse in sistemul LIMS ATLAS vet  și se emite  nota de plată;
 2. cu nota de plată, clientul merge la casieria unității, achită contravaloarea analizelor, cu TVA-ul aferent, primește factura fiscală;
 3. clientul revine la laborator la CPP cu dovada de plata, exemplarul de chitanța roz, care este reținută și atașată la cererea de analiză;
 4. probele sunt  date în lucru, pe loc in aplicatia LIMS;
 5. în contabilitate întocmirea facturii fiscale se face în momentul achitării sumelor calculate;
 6. pentru BA destinate beneficiarilor din județul Iași, un exemplar din factura fiscală se ridică de la SEA direct de beneficiar.

 

CAZUL II – plata prin virament bancar:
 1. clientul aduce probele, se întocmește angajamentul de plată care se înmânează delegatului;
 2. se emite factura proforma care se înmânează direct delegatului, când este posibil sau se trimite factura proforma la datele de contact specificate și transmise;
 3. cu factura proformă, clientul plătește prin bancă, contravaloarea analizelor, cu TVA-ul aferent ;
 4. transmiterea facturilor neachitate se face în cel mai scurt timp, de la secretariatul L.S.V.S.A. sau de la nivelul acestui Biroului Control Reziduuri și Contaminanți;
 5. este obligatoriu ca dovada de plată să fie transmisă la L.S.V.S.A. de către beneficiari, preferabil la una din adresele de mail laborator-iasi@ansvsa.ro sau office-iasi@ansvsa.ro;
 6. în baza dovezii de plată transmisă, probele vor fi trecute din stare “blocată” în stare “în lucru”;
 7. factura proformă care conține contravaloarea analizelor avand  mențiunea ”achitat” sau pe care este trecut numărul și data  ordinului de plată, este atașată la BA pentru verificarea finală ;
 8. factura proformă cu mențiunea neachitat, la verificarea de la nivelul L.S.V.S.A. primește ștampila “de facturat”, pentru beneficiarii care are contract cu plata la termen; Factura proforma este destinată SEA pentru întocmirea facturii fiscale;
 9. la verificarea finală toate BA trebuie să fie achitate, exceptând BA ale firmelor care au contract cu plata la termen-plata se face în termen de 10 zile de la data intrării probelor în laborator;
 10. BA destinate beneficiarilor din județul Iași – un exemplar din factura fiscală se ridică de la SEA direct de beneficiar sau de responsabilul de la secretariat, care atașează factura fiscală la BA.

 

CAZUL III – plata probelor trimise curierat
 1. sunt primite probele prin curierat, în colet; acesta trebuie sa prezinte datele de contact prin mail și un angajament de plata completat/semnat preluat de pe site-ul laboratorului;
 2. se înregistrează probele în sistemul LIMS ATLAS vet, se emite factură proformă și se trimite la adresa de mail specificată de expeditor; probele răman în stare “blocată”;
 3. factura proforma neachitată se va expedia la adresele de contact (mail) comunicate;
 4. transmiterea facturii proforma se face în cel mai scurt timp de la secretariatul L.S.V.S.A. sau de la nivelul Biroului Control Reziduuri și Contaminanți către beneficiari;
 5. expeditorul face dovada plății, pe care o transmite la adresa de mail laborator-iasi@ansvsa.ro, office-iasi@ansvsa.ro;
 6. probele vor fi deblocate și trecute “în lucru” după confirmarea plății prin mail sau a încasării sumelor de către serviciul economic ;
 7. factura proformă, pe care este trecut numărul/data ordinului de plată și valoarea, este trimis în contabilitate pentru întocmirea facturii fiscale;
 8. BA destinate pentru PIF-uri sau beneficiarilor din alte județe, un exemplar din factura fiscală se întoarce în laborator și va fi expediat prin poștă, atașat la buletinul de analiză.

Formulare:

Nota de plata

Factura proforma

Angajament de plata (pdf) / Angajament de plată (docx)