Istoric


Istoric LSVSA Iași

Laboratorul Veterinar de Stat Iaşi – primul laborator veterinar din Moldova şi unul din primele cinci laboratoare veterinare din România, a luat fiinţă la 1 iulie 1931, sub conducerea prof. Dr. Ilie Popovici, viitorul director al Institutului Pasteur Bucureşti.

Inaugurarea oficială a avut loc la 6 noiembrie 1932 în prezenţa unor remarcabile personalităţi de medici veterinari: Dr. Ionescu-Brăila – Director General în Ministerul Agriculturii, prof. Dr. Al. Ciucă – de la Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, prof. Dr. Gh. K. Constantinescu – Directorul Institutului Naţional Zootehnic din Bucureşti, prof. Dr. Haralamb Vasiliu – preşedintele Camerei de Agricultură Iaşi.

Doi ani mai târziu, laboratorul s-a mutat într-un local propriu, nou construit din fonduri strânse din contribuţia medicilor veterinari din Moldova, unde a funcţionat până în anul 1959, când a fost mutat în cadrul Spitalului Veterinar Iaşi.

În anul 1967 s-a construit în Dealul Copoului, în imediata apropiere a Institutului Agronomic, un nou sediu al Laboratorului Veterinar, care ulterior s-a extins cu încă un corp de clădire şi o biobază.

Tot în aceeaşi perioadă, în vecinătatea Laboratorului Veterinar s-au construit clădirile Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel încât împreună au format o bază de instruire profesională şi practică în diagnosticul veterinar. Pe lângă schimburi de idei, participări la sesiuni ştiinţifice şi mese rotunde, organizate de cadrele didactice de la facultate, specialiştii din laborator au căutat să-şi ridice nivelul ştiinţific, prin înscrierea la doctorat.

Până în anul 1990 serviciile veterinare judeţene funcţionau în subordinea Direcţiei Agricole judeţene, sub denumirea de Inspectorat Sanitar Veterinar Judeţean. În cadrul acestor inspectorate judeţene erau organizate şi funcţionau, fără personalitate juridică, circumscripţiile sanitare veterinare comunale, circumscripţiile sanitare veterinare pentru controlul alimentelor şi laboratorul sanitar veterinar judeţean.

Începând cu anul 1990, odată cu apariţia HG nr. 477/05.04.1990, se organizează şi funcţionează Direcţiile Sanitare Veterinare (D.S.V.) judeţene ca unităţi cu personalitate juridică subordonate Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

Sistemul unic sanitar veterinar a fost legiferat prin Legea 75/1991 care modifică şi completează Legea 60/1974.

În baza Legii 160/1998 privind exercitarea profesiei de medic veterinar a fost posibilă emiterea legislaţiei privind concesionarea unor activităţi sanitare veterinare de interes public naţional – proprietate publică a statului de către medicii veterinari.

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi funcţionează în prezent în conformitate cu noile reglementări legislative în vigoare, respectiv O.G. nr. 42/2004, aprobată prin Legea 215/2004, HG nr. 308/2004 modificată şi completată prin HG nr.1557/2004, HG nr. 404/2004, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiilor Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor conform H.G. nr. 308/2004 modificată şi completată prin HG nr. 1557/2004.

Evoluţia legislaţiei privind organizarea şi exercitarea profesiei medical veterinare în România a făcut posibilă armonizarea normelor sanitare veterinare cu legislaţia U.E. în domeniu.